facebook-pixel

Folkets love

img

Folkets love

Fakta om bogen

Titel: Folkets love

Undertitel: Folkeafstemninger om danske grundlove

Udgivelsesdato: 15-05-2024

Sider: 243

Genre: Samfund

Forlag: Aarhus Universitetsforlag

Forfatter: Palle Svensson

ISBN: 9788775970292

Format: Hæftet

Demokrati betyder folkestyre, men hvor megetdeltager folket egentlig i styret, når det har mulighed for det?Ved folketingsvalg deltager langt de fleste vælgere, men her styrerfolket ikke i den forstand, at det træffer politiske beslutninger.Det udpeger alene nogle af magthaverne. Kun ved folkeafstemningertræffer folket direkte politiske beslutninger.

Siden 1916 har der været afholdt 23 nationale folkeafstemningeri Danmark. De fleste gange har folket fået mulighed for atstandse forslag, der var vedtaget af Folketinget. Kun ved fem afstemningerhar folket styret på den måde, at det skulle vedtageny lovgivning, nemlig forslagene om grundlovsændringer i 1920,1939 og 1953, forslaget om valgretsalderen i 1953 og forslaget omændring af tronfølgeloven i 2009. Disse afstemninger er emnetfor Folkets love, der undersøger, hvordan folket deltog i afstemningerne,hvilken betydning deltagelsen havde for udfaldet, oghvor interesseret folket var i at benytte muligheden for at vedtageny lovgivning.