facebook-pixel

[ Fone ] Sexisme Existence / Jonna Pedersen Works and poetry 2017-2023

img

[ Fone ] Sexisme Existence / Jonna Pedersen Works and poetry 2017-2023

Fakta om bogen

Titel: [ Fone ] Sexisme Existence / Jonna Pedersen Works and poetry 2017-2023

Udgivelsesdato: 23-08-2023

Sider: 221

Genre: Kunst

Forlag: Cinnober Edition

Forfatter: Mette Simonsen Abildgaard, Mette Bay Kristensen, Jonna Pedersen og Cinnober Edition

ISBN: 9788798742982

Format: Indbundet

This book provides an in depth insight into Jonna Pedersen’s artistic work in the period 2017 to 2023, and is richly illustrated with photos of works.

Ph.D., Associate Professor Mette Simonsen Abildgaard’s essay “Ping! The Reflectively Nostalgic Telephone Call” offers both an exciting and historical view of the history of the telephone and the artist’s interest in this communication technology, expressed in the work series [ Fone ]. For several of the works, the artist has written small prose poems.

In her essay, “The Impact of the Past on Our Lives Today”, Art Historian Mette Kristensen tells about Jonna Pedersen’s Existence series where the artist sets out to investigate impacts of the past and childhood that have the potential to prompt more general reflection on the present age and our identity and existence in a constantly changing world.

The book also contains an introduction to the work “The Sexism Game” and the solo exhibition “Yes. No! Maybe…” and Jonna Pedersen’s short story “Ursula Bent”, which deals with self affirmation.

————–
Denne bog giver et indgående indblik i Jonna Pedersens kunstneriske arbejde i perioden 2017 til 2023, og er rigt
illustreret med fotos af værker.

I teksten ”Ping! Den refleksivt nostalgiske telefonsamtale” giver Ph.D., Lektor Mette Simonsen Abildgaard en både spændende og historisk indsigt i telefonens historie og kunstnerens interesse for denne kommunikationsteknologi, udtrykt i værkserien [ Fone ]. Til flere af værkerne har kunstneren skrevet små prosadigte.

I teksten ”Fortidens aftryk på vores eksistens” beretter kunsthistoriker Mette Kristensen om Jonna Pedersens værkserie Existence, hvor kunstneren undersøger forskellige aftryk fra fortiden og barndommen, som kan føre til mere overordnede refleksioner over nutiden, vores identitet og eksistens i en verden i konstant forandring.

Bogen indeholder desuden en indføring i værket ”Sexismespillet” og soloudstillingen ”Ja. Nej! Måske…” samt Jonna Pedersens novelle ”Ursula Bent”, som omhandler det, at stå ved den man er.