facebook-pixel

Forfatningsret – tekster, opgaver og materialer

img

Forfatningsret – tekster, opgaver og materialer

Fakta om bogen

Titel: Forfatningsret – tekster, opgaver og materialer

Undertitel: Se nu ISBN 9788761941305

Udgivelsesdato: 04-08-2023

Sider: 430

Genre: Politik, økonomi, erhverv og jura

Forlag: Karnov Group

Forfatter: Frederik Waage

Oversat fra: dansk

Format(er)ISBN
Hæftet bog9788761943026
Hæftet bog9788761939692
Hæftet bog9788761941305
Hæftet bog9788761944597

Kom hele vejen rundt om den danske forfatningsret – og test dig selv og din læsegruppe før eksamen! Denne bog indeholder en omfattende introduktion til faget forfatningsret med særlig vægt på domstolenes kontrol med de øvrige statsmagter i Danmark. Endvidere indeholder bogen 34 større øvelsesopgaver i forfatningsret med tilhørende rettevejledninger samt øvrigt materiale til brug for undervisning og eksamenslæsning i faget. Faget forfatningsret er omfattende, og det indbefatter både danske og internationale retskilder. Ikke desto mindre anvendes den sædvanlige juridiske metode, når man løser forfatningsretlige problemstillinger. Bogens hovedbudskab er, at den juridiske metode bedst muligt opdyrkes og styrkes ved, at man som studerende kommer igennem en lang række øvelsesopgaver. Med et stort antal fiktive eksempler demonstrerer bogen således, hvordan forfatningsretlige problemer kan identificeres – og løses – med udgangspunkt i fagets retskilder. Hovedfokus i Forfatningsret er på Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Bogens tekster og opgaver udgør et vigtigt supplement til de lærebøger, der i øvrigt benyttes i de forfatningsretlige fag på 1. år af de fire danske jurauddannelser. Nyt i 4. udgave I 4. udgaven er bogens introduktionskapitel opdateret med den forfatningsretligeudvikling helt frem til midten af 2023, med omtale af bl.a. minksagen og rigsretssagen mod Inger Støjberg. Bogen indeholder endvidere en række nye eksamensopgaver med tilhørende rettevejledning. Målgruppe Teksterne og opgaverne i bogen retter sig mod studerende på den juridiske bacheloruddannelse og mod andre, der efterspørger en indføring i forfatningsretten samt øvelse i juridisk problemløsning på dette retsområde. Bogen kan benyttes som forberedelse til semesterets undervisning i de forfatningsretlige fag og som arbejdsredskab under eksamensforberedelsen på de forskellige uddannelser. Om forfatteren Frederik Waage er professor, dr.jur. og forskningsleder med særlige opgaver i forfatnings- og forvaltningsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Han har arbejdet med forfatningsret i praksis som embedsmand og advokat, og han er bl.a. forfatter til bøgerne Det offentlige som procespart og Offentligretlige retssager.