Vil du gøre en forskel for skovens biodiversitet?
Skovmår, bølleblåfugl, skovgøgeurt, stor vandsalamander, spætmejse og koralpigsvamp.
Skove kan byde på en bred og farvestrålende vifte af forskellige arter, hvis skovens natur får tildelt den tid og plads, som en mangfoldig biodiversitet kræver.
Skovdrift med fokus på produktion kan virke som en skarp kontrast til en skov, hvor naturen får lov til at gå sin gang uden menneskelig indblanding. Langt de fleste skovejere sætter dog stor pris på skovens natur, og i de fleste skove kan der skabes plads til mere mangfoldighed.
Denne bog giver en fyldig introduktion til skovens natur og konkrete råd til, hvordan der skabes rum til biodiversitet og gamle, krogede eller døde træer i dyrkede skove. Kapitlerne 1-4 har vægt på den faglige baggrund, mens kapitlerne 5-9 giver praksisnære anvisninger til, hvordan skovenes biodiversitet kan styrkes.
Bogen henvender sig til skovejere og forvaltere, som vil gøre en positiv forskel. Hvad enten det handler om at høste de lavthængende frugter eller ambitioner om at omlægge hele skove til naturlige refugier for de mange spændende arter i den danske skovnatur.

Fakta om bogen
Titel: Forvaltning af biodiversitet i dyrket skov
Forfatter: Jacob Heilmann-Clausen, Hans Henrik Bruun, Anders
Sider: 168
Omslag: Hæftet
Forlag: Biofolia