facebook-pixel

Forvaltningsret

img

Forvaltningsret

Fakta om bogen

Titel: Forvaltningsret

Undertitel: Retssikkerhed, proces, sagsbehandling

Udgivelsesdato: 13-11-2023

Genre: Politik, økonomi, erhverv og jura

Forlag: Karnov Group

Forfatter: Steen Rønsholdt

Oversat fra: dansk

Format(er)ISBN
Hæftet bog9788761916259
Hæftet bog9788761928368
Hæftet bog9788761902740
Hæftet bog9788761934888
Hæftet bog9788761940353
Hæftet bog9788761944757


Nyt i 6. udgave
Den seneste retsudvikling, herunder ny praksis fra domstolene og Folketingets Ombudsmand. Forvaltningsret. Retssikkerhed, proces og sagsbehandling Lærebog i forvaltningsret Hovedemnet i ”Forvaltningsret” er forvaltningsprocessen. Forvaltningsprocessen gennemgås med udgangspunkt i de enkelte proces- og sagsbehandlingsreglers indhold og afgrænsning, som de er beskrevet i bl.a. forvaltningsloven, offentlighedsloven og databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Ud over hovedemnet, forvaltningsprocessen, er også forvaltningens organisation, hjemmel og prøvelse behandlet i bogen. Herved får læseren et samlet og helhedspræget billede af forvaltningsretten. Målgruppe Bogens hovedsigte er at fungere som lærebog i forvaltningsret. Fremstillingen har fokus på fagets metodiske aspekter, så de enkelte sagsbehandlingsregler bliver placeret i en bred organisatorisk, materielretlig og prøvelsesretlig kontekst. Om forfatteren Steen Rønsholdt er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet og dr.jur. på afhandlingen ”Om saglig kommunalforvaltning og kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet”.