facebook-pixel

Fyn – et erhvervsliv under forandring (bd. 1-2)

img

Fyn – et erhvervsliv under forandring (bd. 1-2)

Fakta om bogen

Titel: Fyn – et erhvervsliv under forandring (bd. 1-2)

Undertitel: 1945-2020

Udgivelsesdato: 03-06-2024

Sider: 1143

Genre: Samfund

Forlag: Syddansk Universitetsforlag

Forfatter: Tage Koed Madsen, Jesper Strandskov

Serie: University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences

ISBN: 9788740834772

Format: Indbundet

Fyn – et erhvervsliv under forandring er fortællingen om et erhvervsliv, der siden 1945 oplevede så store strukturelle forskydninger, konjunkturopgange og -nedgange, nyetableringer og virksomhedslukninger, at erhvervslandskabet nærmest fremstod ukendeligt i 2020. Det er tillige beretningen om landbrugets og fødevareerhvervenes deroute; industriens glansperiode og nedgang; fremvæksten af handels- og serviceerhverv samt nye videnstunge erhverv. Men det er også fortællingen om, hvordan industriens sammensætning og hjemmemarkedsorientering i en lang periode fastholdt det fynske erhvervsliv på samme spor – præget af inerti og begrænsede forandringer – med konsekvenser for fornyelse og erhvervsudvikling. Da globaliseringens hvirvelvind for alvor satte ind i 1990’erne, var det et sårbart fynsk erhvervsliv, der i forhold til værdiskabelse og beskæftigelse ramtes, og som måtte reorientere sig ind i mere videnstunge erhverv.

I bogen følges såvel de gamle som de nye fynske virksomheder – i medgang og modgang. Her berettes om storhed og fald for Thomas B. Thrige, Odense Staalskibsværft, Wittenborg m.fl. – samt de mange filialfabrikker, der blev Fyn til del. Men bogen beretter også om iværksætteri, fremvæksten af nye fremstillingsvirksomheder som Micro Matic, Dinex, Kompan, Dan-Foam m.fl., og efter årtusindeskiftet automations- og robotvirksomheder som Newtec, Universal Robots og Mobile Industrial Robots (MiR) samt flere handels- og servicevirksomheder som United Shipping & Trading Company, Alumeco, L’Easy og Orifarm. Fyns erhvervslivs underskov af mange mindre og mellemstore virksomheder udgør også en vigtig del af historien, da mange af dem faktisk klarede sig gennem de store markedsomvæltninger.
Bogen giver et helstøbt og detaljeret billede af et regionalt erhvervsliv under transformation og kaster nyt lys på de særlige betingelser og vilkår, der kom til at forme Fyns erhvervsudvikling, herunder hvorfor og hvordan nogle fynske virksomheder i kortere eller længere perioder opnåede en betydelig forretningssucces, mens andre måtte bukke under og lukke, eller lade sig sælge.