facebook-pixel

Guldet fra Øresund

img

Guldet fra Øresund

Fakta om bogen

Titel: Guldet fra Øresund

Undertitel: 1429

Udgivelsesdato: 08-02-2024

Sider: 100

Genre: Historie

Forlag: Aarhus Universitetsforlag

Forfatter: Erik Gøbel

Serie: 100 Danmarkshistorier

ISBN: 9788775973903

Format: Indbundet

”Mit håb står til havet”, udtalte Erik af Pommern, da han i 1429 indførte øresundstolden. Nu skulle ethvert skib, der passerede det nyopførte Kronborg, betale afgifter til den danske konge. Gevinsten blev med tiden enorm for såvel det kongelige husholdningsbudget som for lokalsamfundet i Helsingør. I mere end 400 år holdt tolden skruen i vandet, indtil globaliseringen sejlede den agterud. Flere og flere lande protesterede, og i 1857 gjorde øresundstraktaten igen farvandet toldfrit. I Rigsarkivet ligger de tommetykke regnskabsbøger nu tilbage som en uvurderlig kilde til en vigtig gren af en blomstrende verdenshandel.

Hop ombord med Erik Gøbel, tidligere seniorforsker fra Rigsarkivet, når han sejler i kølvandet på sundtolden.