facebook-pixel

Hans Nielsen Hauge

img

Hans Nielsen Hauge

Fakta om bogen

Titel: Hans Nielsen Hauge

Undertitel: Manden, der forandrede Norge

Udgivelsesdato: 01-09-2023

Sider: 392

Genre: Biografier og erindringer

Forlag: Forlaget Scandinavia

Forfatter: Alv Magnus

Oversat af: Britta Linde

Oversat fra: norsk

Format(er)ISBN
Hardback9788772033327

Historiker Karsten Alnæs har fortalt, at der er to personer, der har ændret Norge: Olav den Hellige og Hans Nielsen Hauge. I denne bog viser Alv Magnus, hvorfor han har ret omkring Hauge. Evangeliet er en kraft til social forandring. Norge blev et bedre land at bo i for alle, efter at Hans Nielsen Hauge havde afsluttet sin tjeneste. Hans eventyrlige liv og arbejde er fyldt med drama. At én mand med hele statsmagten og den sociale elite imod sig kunne skabe så store forandringer til det bedre, er et moderne mirakel. Han er et forbille-de for inspiration for en ny generation, der vil sætte deres spor. Alv Magnus har i mange år været leder for Ungdom med Opgave i Norge.Han har en kandidatgrad i religionssociologi fra universitetet i Oslo, hvor hans studier af Haugevækkelsen og dens virkninger på det norske samfund resulterede i en større afhandling. Denne bog er baseret på forskningen fra den gang og senere års fortsatte studier af Haugebevægelsen.Alv og hans kone Margareta har boet på Grimerud Gård i mere end 40 år og er fortsat aktive i Ungdom med Opgave og med udbredel-sen af evangeliet i Norge og videre ud i verden. De har tre børn og ni børnebørn. Hele familien er engageret i Guds riges arbejde på forskellige områder.