“En menneskehjerne er dog det forunderligste af alt, hvad skaberen har frembragt på denne jord. Det må jeg sande, når jeg ransager min egen hjerne og finder så mange tusind, snart spredte og snart sammenhængende minder i den om mit liv, fra jeg var fire år gammel indtil den dag i dag. Det er en hel verden, som er gemt derinde.”

Den danske teolog og forfatter Holger Begtrup ser tilbage på sit spændende liv. I andet bind af sine erindringer fortæller han om tiden, efter han blev færdig som cand.theol. i 1880. Han kom til Askov for at undervise ved den udvidede højskole, og det kom til at blive skelsættende for ham, idet han endte med at vie sit liv til højskolebevægelsen. I andet bind fortæller han endvidere om sine rejser, sin forfattervirksomhed og fuldførelsen af de grundtvigske tankelinjer. Holger Christian Begtrup (1859-1937) var en dansk teolog, højskoleforstander og forfatter. Han var uddannet cand.theol. og vandt i 1883 Københavns Universitets guldmedalje. I 1895 grundlagde Holger Begtrup Frederiksberg Højskole, som han blev forstander for. Holger Begtrup er desuden kendt for sine bøger “Det danske Folks Historie i det 19. Aarhundrede”, “Grundtvigs udvalgte Skrifter”, biografien “C. Berg, en dansk Politikers Udviklingshistorie” og “Den danske Højskole”.

Fakta om bogen
Titel: Holger Begtrups levned fortalt af ham selv. Bind 2. Askov og Frederiksborg
Forfatter: Holger Begtrup
Originalsprog: nul
Sider: 195
Omslag: Hæftet
Forlag: Saga