MED FORORD AF SVEND BRINKMANN Læring skal føre landets grundskoler fremad. Vi skal derfor lære mere og mere og være mere og mere effektive, så vi kan blive mere og mere konkurrencedygtige. Derfor er det vigtigt, at læring optræder som et centralt begreb i pædagogikken og i læreruddannelsen. Det er derfor også vigtigt, at landets skoler emmer af læring, og at børn lærer at lære. Læring er vejen frem! Hvad vi taler om, når vi taler om at lære anfægter denne politiske og pædagogiske præmis. Skovmand og Tanggaard ser ikke læring som en lige vej til en sikker fremtid. ”Fremtiden viser sig måske at være en skygge af sig selv eller at kaste et falsk lys på nutiden”, som de skriver. Børn og unge mennesker skal lære noget for bedre at forstå og kunne tage del i den verden, de lever i, og for at kunne blive til som sig selv. Dét er skolens opgave.  Hvad taler vi om, når vi taler om at lære? Forfatterne til denne bog hævder, at grundskolen i dag bliver domineret af et indholdsløst læringssprog, en række sammensatte læringsord, som definerer skolens praksis som læring. De finder, at det er alt for snævert, og at det begrænser læreres muligheder for at tage folkeskolens formål på ordet og leve ordentligt op til det. Derfor hænger de det dominerende læringssprog til tørre og præsenterer os for et mere nuanceret begreb om det at lære, som gør fordybelse og åndsfrihed til pejlemærker. Hvad vi taler om, når vi taler om at lære henvender sig til alle, som arbejder med børn og unge, der skal lære noget for bedre at forstå og kunne tage del i den verden, de lever i.

Fakta om bogen
Titel: Hvad vi taler om, når vi taler om at lære
Forfatter: Lene Tanggaard;Keld Skovmand
Illustrator: Henrik Marxen
Sider: 200
Omslag: Bog
Forlag: Gyldendal