facebook-pixel

Idræt i skolen

img

Idræt i skolen

Fakta om bogen

Titel: Idræt i skolen

Undertitel: En grundbog i idrætsdidaktik

Udgivelsesdato: 11-06-2024

Sider: 488

Genre: Skole- og lærebøger

Forlag: Akademisk Forlag

Forfatter: Jens-Ole Jensen, Henrik Taarsted Jørgensen, & Thomas Piaster

Oversat fra: ukendt

Format(er)ISBN
Hæftet bog9788750064527

DEN PROFESSIONELLE IDRÆTSLÆRERS KORT OG KOMPAS
Idrætsfaget er timemæssigt det fjerdestørste fag i skolen, og det er et af de få fag, som eleverne møder gennem alle skoleårene. Som idrætslærer har du derfor alle muligheder for at give eleverne værdifulde erfaringer med at bruge og mærke deres kroppe. God idrætsundervisning kommer dog ikke af sig selv. Den kræver, at du som idrætslærer er fagligt nysgerrig og ambitiøs på fagets og elevernes vegne. Og at du kan udvikle og gennemføre en alsidig og differentieret undervisning, hvor alle elever uanset forudsætninger har lyst til at deltage og mulighed for at lære.

IDRÆT I SKOLEN – EN GRUNDBOG I IDRÆTSDIDAKTIK bidrager med viden og indblik i grundlæggende spørgsmål og opgaver, som knytter sig til at være idrætslærer i skolen, og kvalificerer idrætslærerens evne til med myndighed og selvstændighed at begrunde valg og udøve professionel dømmekraft. Bogen kobler almen didaktik og pædagogik sammen med idrætsfaget og idrætsdidaktikken og introducerer til idrætspædagogiske dimensioner og praktiske indholdsområder. Med bogen får den professionelle idrætslærer kort og kompas til at navigere rundt i det idrætsfaglige landskab.

Bogen er målrettet lærerstuderende og idrætslærere i grundskolen, men også pædagogstuderende, idrætsstuderende på universitetet, undervisere på idrætshøjskoler, private idrætsinstruktører og trænere i foreningsidrætten vil med udbytte kunne læse med.

En række idrætsfaglige eksperter fra landets professionshøjskoler og universiteter har bidraget til grundbogen med deres specialiserende indsigter og perspektiver:

• Andreas Bolding Christensen
• Annemari Svendsen
• Annie Hjort Pedersen
• Birgitte Hedeskov
• Erik Juul
• Esben Stilund Volshøj
• Helle Winther
• Jan Arvidsen
• Jesper Sandfeld
• Kasper Lasthein Madsen
• Kristian Hjort Normann Pedersen
• Louise Kamuk Storm
• Martin Elmbæk Knudsen
• Martin Sækmose Lykkegaard
• Ole Lund
• Susanne Storm
• Tue Fisker
• Vagn Adler Sørensen