facebook-pixel

Inhabilitet i forvaltningen

img

Inhabilitet i forvaltningen

Fakta om bogen

Titel: Inhabilitet i forvaltningen

Undertitel: se eventuelt ISBN 9788761931030

Udgivelsesdato: 19-05-2022

Genre: Politik, økonomi, erhverv og jura

Forlag: Karnov Group

Forfatter: Azad Taheri Abkenar

Oversat fra: dansk

Format(er)ISBN
Hardback9788761942807

Inhabilitet i forvaltningen, 2. udgave
Bogen giver en samlet og grundig gennemgang af reglerne om inhabilitet i dansk forvaltningsret Hvornår man som forvaltningsperson er inhabil i en sag – og dermed afskåret fra at medvirke til dens behandling – er et spørgsmål, der opstår hyppigt og i utallige varianter. Der kan være mange årsager til inhabilitet, og i grænseområderne kan der ofte være stor tvivl. Ikke blot ansatte i den offentlige forvaltning kan være inhabile, men også personer, der er udpeget til eller indvalgt i organer som f.eks. kommunalbestyrelser kan være det. Myndigheder som sådanne kan også være inhabile, hvilket ofte skaber særlige problemer. Bogen gennemgår bl.a.:

  • Retsgrundlaget for inhabiliteten
  • Former for inhabilitet
  • Retsvirkninger
  • Hvordan inhabilitetssager skal behandles

Fremstillingen bygger tillige på en grundig gennemgang af praksis fra domstolene, ombudsmanden, Indenrigsministeriet og Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed for kommuner og regioner samt afgørelser fra forskellige klagenævn mv.
Nyt i 2. udgave Siden bogens første udgave er der forløbet mere end et årti. Perioden har bibragt et stort antal afgørelser og udtalelser vedrørende inhabilitet, som er indarbejdet. Fremstillingen er på visse punkter endvidere omskrevet. Målgruppe Bogen henvender sig til medarbejdere og chefer i den offentlige forvaltning samt bl.a. tilsynsmyndigheder, domstole og advokater, der kommer i berøring med sager om inhabilitet.
Om forfatteren Azad Taheri Abkenar (f. 1989) er advokat ved Poul Schmith/Kammeradvokaten og ph.d. på afhandlingen Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører. Læs mere her. Bogens indholdIndholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning
Kapitel 2 Inhabilitetsgrunden – en kvalificeret interesse
Kapitel 3 Inhabilitetsformerne
Kapitel 4 Omstændigheder, der udelukker inhabilitet
Kapitel 5 Generel inhabilitet
Kapitel 6 Myndighedsinhabilitet
Kapitel 7 Underretningspligt, kompetence til at statuere inhabilitet og klager over inhabilitet
Kapitel 8 Retsvirkninger
Kapitel 9 Særlige forskrifter om inhabilitet