facebook-pixel

Investeringsscreeningsloven med kommentarer

img

Investeringsscreeningsloven med kommentarer

Fakta om bogen

Titel: Investeringsscreeningsloven med kommentarer

Udgivelsesdato: 30-11-2022

Sider: 662

Genre: Politik, økonomi, erhverv og jura

Forlag: DJØF Forlag

Forfatter: Kristian Helge Straton-Andersen

Format(er)ISBN
Ebog (pdf)9788771987010

Sigtet med kommentaren er at give en udførlig, pædagogisk og frem for alt praktisk orienteret fremstilling af investeringsscreeningsloven og de tilknyttede bekendtgørelser og det udstedte cirkulære, således at bogen kan tjene som redskab for investorer, virksomheder, rådgivere m.v., der kommer i berøring med loven. Investeringsscreeningsloven er kompleks med mange usikkerheder, talrige krydshenvisninger og adskillige gentagelser, dog ofte med afgørende nuanceforskelle. Kommentaren er søgt skrevet, så hver enkelt bestemmelse så vidt muligt kan læses og forstås isoleret. Nogle gentagelser er derfor uundgåelige. Der er tale om en traditionel lovkommentar, der primært er baseret på lovens ordlyd og formål samt forarbejderne hertil. Unøjagtigheder eller usikkerheder i loven søges udfyldt ved fortolkning, de lege lata. Da en række af bestemmelserne genfindes i andre, nylige retsakter, som forarbejderne også delvist henviser til, er disse tillige inddraget som fortolkningsbidrag, ligesom der inddrages domme og administrativ praksis fra disse områder.