facebook-pixel

Josef fra Jakobs slægt

img

Josef fra Jakobs slægt

Fakta om bogen

Titel: Josef fra Jakobs slægt

Udgivelsesdato: 29-01-2024

Sider: 109

Genre: Religion

Forlag: Ungeforfattere.dk

Forfatter: Rafaqat Abbas

ISBN: 9788797124703

Format: Paperback

Bogen “Josef fra Jakobs slægt – søn af Israel” er historien om den 4. generation efter Abraham, der dominerede den politiske og religiøse scene i områderne omkring Jerusalem. I lyset af korankapitel 12 beskriver forfatteren Rafaqat Abbas nødvendigheden af sociale bevægelser, der kæmper for de undertrykte masser, som til alle tider har skabt værdierne i samfundet, men sjældent har levet et værdigt liv. Sura Josef skaber bevidstheden om kampen for det store fællesskab og gør op med tanken om visse gruppers naturlige ret til magt, rigdomme og privilegier. I historien om Josef følger vi ham fra hans barndomsegn til det højkultiverede Egypten. Han er vores formidler af historien. Vi ser det, Josef oplever, og vi observerer et samfund og alle dets bestanddele. Suraen kommer ind på, hvad samfundet indeholder, også bag kulisserne i de ledende kredse. Josef analyserer ikke kun den historiske gang – han træder ind på den historiske scene som en aktør i samtidens begivenheder. Dette er samtidig historien om Abrahams efterkommere. Abraham, som var stamfaderen til de semitiske folkeslag, arabere såvel som israelere. Dette er historien om den slægt af Abrahams efterkommere, som dominerede på den historiske scene for cirka 3600 år siden. Budskabet er, at et bestemt religiøst ståsted ikke er nødvendigt for at kæmpe for de nederste lag i samfundet. Men det er derimod bevidstheden om kampen for det store fællesskab. Rafaqat Abbas vil gerne gøre op med tanken om, at det er de troendes kamp mod de ikke-troende. Han understreger derimod, at det er de undertryktes kamp mod de kræfter i samfundet, som i begær efter magt og rigdomme træder på millioner af mennesker og frarøver dem deres livsbetingelser, så de kastes ud i armod og elendighed.

Om forfatteren:

Rafaqat Abbas har studeret arabisk sprog på Medinas internationale universitet fra 1994-96. På samme universitet læste han islamisk retsvidenskab, tafsir, hadith og fiqh fra 1996-2003. Han har tidligere oversat koranen til dansk med en oversættergruppe. Til daglig arbejder han som underviser.