Hovedlinjerne i den kristne kirkes historie beskrives – fra begyndelsen til vore dage.

I Martin Schwarz Laustens Kirkehistorie beskrives den kristne kirkes historie, inddelt i de velkendte kirkehistoriske perioder.
Blandt hovedtemaerne, som behandles i det kronologiske forløb, er teologiens udvikling i de enkelte tidsaldre, gnostikere og kættere, munke- og nonnevæsenet, paveembedets betydning, den lutherske reformation, kirkernes holdning til det sociale spørgsmål, til nazismen og kommunismen, nutidens økumeniske bestræbelser og moderne amerikansk kristendom.

Fakta om bogen
Titel: Kirkehistorie
Undertitel: grundtræk af Vestens kirkehistorie fra begyndelsen til nutiden
Forfatter: Martin Schwarz Lausten
Sider: 303
Omslag: Hæftet
Forlag: Eksistensen