facebook-pixel

Kommunernes opgaver

img

Kommunernes opgaver

Fakta om bogen

Titel: Kommunernes opgaver

Undertitel: kommunalfuldmagten mv.

Udgivelsesdato: 20-07-2023

Sider: 530

Genre: Politik, økonomi, erhverv og jura

Forlag: DJØF Forlag

Forfatter: Karsten Revsbch, Hans B. Thomse, & Hanna Ege

Oversat fra: dansk

Format(er)ISBN
Hæftet bog9788757451078

Kommunerne varetager en række lovbestemte opgaver. Herudover kan kommunerne varetage yderligere opgaver på et ulovbestemt grundlag inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Bogen omhandler navnlig reglerne om denne kommunalfuldmagt, men dertil også enkelte love, som knytter sig hertil, f.eks. lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber samt lov om erhvervsfremme. Bogen er oprindelig udarbejdet med henblik på undervisningen i kursusfaget kommunalret på kandidatuddannelsen i jura ved Aarhus Universitet, men henvender sig herudover til undervisere og studerende i kommunalret ved andre læreanstalter. Bogen henvender sig også til praktikere og andre med behov for viden om kommunalfuldmagtsreglerne. Med 4. udgaven er bogen ajourført på grundlag af nyt lovstof samt ny praksis. Der er indsat et nyt lovregister og et nyt skrivelsesregister, og alle skrivelser, der henvises til, er forsynet med en henvisning til ministeriets resumédatabase.