facebook-pixel

Kompendium i Erstatning og kontrakt

img

Kompendium i Erstatning og kontrakt

Fakta om bogen

Titel: Kompendium i Erstatning og kontrakt

Undertitel: Erstatningsret, aftaleret og køberet

Udgivelsesdato: 28-03-2023

Sider: 176

Genre: Skole- og lærebøger

Forlag: Kompendieforlaget

Forfatter: Carl Bau Nielsen

ISBN: 9788771731576

Format: Hæftet

Kompendiet er en del af ASPIRI og Kompendieforlagets kompendieserie og omhandler erstatningsret, aftaleret og køberet.

Den selvstændige struktur gør kompendiet generelt anvendeligt, men henvender sig primært til studerende ved Københavns Universitet.
Kompendiet er opbygget med en eksamensrelevant systematik, hvilket kommer til udtryk dels ved opgaveskemaerne for hvert emne, dels ved den rækkefølge de forskellige afsnit er behandlet efter.
Indholdet af kompendiet tager for så vidt erstatnings- og køberetten udgangspunkt i pensum til faget Erstatning og Kontrakt ved Københavns Universitet. Der er dog også i disse to kapitler indsat relevante henvisninger til andre universiteters pensum. I aftaleretten tager kompendiet ikke udgangspunkt i et bestemt pensum, men bygger generelt på den aftaleretlige litteratur. Kompendiet er desuden suppleret af andre værker, Karnovs noter samt kommenterede love. Endvidere er relevante domme inddraget.
Formålet med kompendiet er at give de studerende mulighed for at få et detaljeret – men overskueligt – overblik over pensum i forbindelse med eksamens- og øvelsesopgaver/cases, som supplerende læsning i løbet af semestret og endeligt som opslagsværk ved eksamen. Det anbefales, at den studerende bruger kompendiet sideløbende med undervisningen og eksamen.