facebook-pixel

Kræft, 2. udgave

img

Kræft, 2. udgave

Fakta om bogen

Titel: Kræft, 2. udgave

Undertitel: Klinik og sygepleje

Udgivelsesdato: 14-04-2023

Genre: Krop, sind og sundhed

Forlag: FADL's Forlag

Forfatter: Lene Sigaard & Anette Brieghel Birgens

Oversat fra: dansk

Format(er)ISBN
Hardback9788794207171

LÆREBOG I KRÆFTSYGEPLEJE Kræft – klinik og sygepleje er en lærebog målrettet studerende og fagprofessionelle, der har interesse og behov for viden om kræftsygdomme samt behandling og pleje af kræftpatienter. Bogen består af tre dele. Del 1 beskriver tumorbiologi, diagnostik og behandling. Del 2 præsenterer en lang række kræftsygdomme og sygeplejeproblemer relateret hertil. Del 3 præsenterer med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser kræftsygepleje i al sin mangfoldighed. Bogens overskuelighed understreges af de mange illustrationer, tabeller og bokse samt test dig selv-spørgsmål til hvert kapitel.Kræft – klinik og sygepleje har et klinisk fokus og er skrevet af danske sundhedsprofessionelle med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og funktioner. Bogens redaktører er begge sygeplejersker af grunduddannelse og har mange års erfaring inden for en mangfoldighed af sygepleje i al almindelighed og kræftsygepleje i særdeleshed. Det er tilstræbt, at bogen dækker pensum på sygeplejerskeuddannelsen samt giver den specialviden, der kræves i behandlingen af og omsorgen til kræftpatienter i klinisk praksis. Eneste ændring fra 1. udgave = nyt cover!