facebook-pixel

Kvinder bygger ikke katedraler

img

Kvinder bygger ikke katedraler

Fakta om bogen

Titel: Kvinder bygger ikke katedraler

Undertitel: 75 logiske karaktertræk i kvinder og mænd

Udgivelsesdato: 20-05-2022

Sider: 285

Genre: Politik, økonomi, erhverv og jura

Forlag: Mellemgaard

Forfatter: Jan Isaksen

Format(er)ISBN
Hæftet bog9788775753918

Kvinder bygger ikke katedraler afviser hverken moderne kønsforsknings landvindinger eller samtidens kønspolitiske ambitioner, men bogen går bag om begge dele: Forfatteren udfordrer den ofte forskellige videnskabelige problemfortolkning og de konfliktende holdningsbaserede samfundsopfattelser til fremtidens kønnede eller ukønnede samfundsorden alene med udgangspunkt i dén jordnære tilgang til kønsdebatten, at: Der er adskillige fundamentale og helt logiske grunde til, at vi fødes ind i forskellige køn. Det er grunde, der har deres forankring i kønnenes vidt forskellige evolutionære disponering og dermed bliver definerende for kvinders og mænds komplementære kompetencer; meget forskellige adfærd og i sidste instans for, at vi indtager naturlige og forskellige kønsroller: Kønnene har lige muligheder, men kønnene er ikke ligestillede. Kvinder bygger ikke katedraler er én mands ikke-videnskabelige partsindlæg til kønsdebatten, der stiller spørgsmålet: ’Hvorfor har vi (to) køn?’ og som besvarer spørgsmålet gennem 75 begrundede karakteristika, der adskiller kvinder og mænd, alene med udgangspunkt i evolutionær logik. Uddrag af bogen ’Vi er tilbøjelige til den misfortolkning at sidestille både venskab og kærlighed, som vi genkender og praktiserer begge dele i forholdet til vores eget køn og i forholdet til f.eks. vores børn, familie og venskaber, med forholdet mellem kvinden og manden: Vi underkender det forplantningsmæssige motiv, der er en instinktiv drivkraft i os og som – i særdeleshed – manifesterer sig i mandens seksuelt opsøgende adfærd. Vi kan godt praktisere (voksne) venskaber på tværs af køn, men der vil som regel (altid?) eksistere en bagvedliggende seksuel parathed hos manden, som det oprin-delige motiv for at relationen overhovedet lod sig udvikle og fastholde. Det taler for, at mandens vedholdenhed i et venskabeligt forhold til kvinden bygger på, at hans seksuelle parathed i forhold til netop hende er uforandret, uanset om han konkret handler på den.’ Om forfatteren Jan Isaksen er uddannet på CBS i København og har gennem sin professionelle karriere som formidler, organisations- og erhvervskonsulent haft et særligt fokus på organisations- og værdikultur; på adfærd, og på hvad der motiverer mennesker til at handle, som de gør.