“Lærdoms lystgaard” eller “Adskillige diskurser”, som forfatteren selv kaldte dem, blev oprindeligt skrevet på latin og henvendte sig til alle datidens latinkyndige. Bogen behandler mange forskellige emner, der til sammen giver et spændende indblik i, hvad der optog de lærde i Danmark i første halvdel af det attende århundrede. Bogen er oversat til dansk og forsynet med indledning og noter af oversætter Jørgen Olrik.

Første bind indeholder blandt andet en diskurs om den menneskelige sjæl, den satiriske fabel “Lykke i træningspil” og overvejelser om datidens kristendom og gudsdyrkelse i sammenligning med græsk mytologi og hedningenes afgudsdyrkelse. Christian Falster (1690-1752) var en dansk digter, satiriker, skolemand og klassisk filolog. Han stod bag en lang række satirer, som blev udgivet anonymt og på dansk. Endvidere skrev han også en række anerkendte diskurser og historier på latin. Christian Falsters første satire, “Disse Tiders onde Optugtelser”, udkom i 1720, mens han mest kendte, “Verden som et Doll-Huus” udkom i 1730.

Fakta om bogen
Titel: Lærdoms lystgaard eller adskillige diskurser. Bind 1
Forfatter: Christian Falster
Originalsprog: nul
Sider: 386
Omslag: Hæftet
Forlag: Saga