facebook-pixel

Lærebog i forvaltningsret

img

Lærebog i forvaltningsret

Fakta om bogen

Titel: Lærebog i forvaltningsret

Udgivelsesdato: 19-01-2023

Sider: 480

Genre: Samfund

Forlag: Gyldendal

Forfatter: Bente Hagelund

ISBN: 9788702395099

Format: Hæftet

Har offentligt ansatte tavshedspligt? Må en borger tage en ven med til møde på jobcentret? Er der altid mulighed for at klage over en offentlig myndighed og hvad betyder GDPR? I bogen får du en let tilgængelig fremstilling af forvaltningsretten. Du kan læse om den nye domsdatabase, whistleblowerloven og automatiseret sagsbehandling. Der er aktuelle cases og konkrete eksempler, der illustrerer regler og grundsætninger Bogen er opdelt i tre dele. Første del (kapitel 1-4) beskriver det retlige landskab, som forvaltningsretten befinder sig i. Hvad er ”forvaltningsret”, og hvordan relaterer faget sig til andre juridiske discipliner? Hvad betyder retskilder og hjemmel, og hvad er den juridiske metode? Anden del (kapitel 5-8) gennemgår de generelle regler, der gælder for hele den offentlige sektor uanset det konkrete arbejdsområde, f.eks. forvaltningsloven, offentlighedsloven og GDPR. Tredje del (kap. 9-14) omhandler kontrol med forvaltningen og borgerens mulighed for at klage over dens afgørelser.  Til hvert kapitel er der indledende læringsmål, øvelser og arbejdsspørgsmål, og den indeholder en generel oversigt over  konkrete sagsforløb i den offentlige forvaltning, som man kan støtte sig til undervejs i læsningen. Bogen er til brug i undervisningen på professionshøjskoler, universiteter og andre læreanstalter, hvor de studerende har brug for en grundlæggende viden om faget. Bente Hagelund (f. 1959) er cand.jur. og HD(O). Hun er rektor på Folkeuniversitetet i København og har i mere end 30 år arbejdet med offentlig sagsbehandling i Justitsministeriet, hos Folketingets Ombudsmand og på Københavns Universitet. Siden 1986 har hun undervist studerende og offentligt ansatte i stat og kommuner i god offentlig sagsbehandling.