facebook-pixel

Ledelse i den digitale jungle

img

Ledelse i den digitale jungle

Fakta om bogen

Titel: Ledelse i den digitale jungle

Udgivelsesdato: 21-02-2024

Sider: 173

Genre: Erhverv

Forlag: LEAD Publishing

Forfatter: Per Eeg

ISBN: 9788797511008

Format: Hæftet

Danmark er et af de bedste lande i verden til digitalisering. Desværre oplever alt for mange ledere stadig, at it og digitalisering er en jungle af uklare begreber og uforståelige teknologier.

”Ledelse i den digitale jungle” henvender sig til dig, der er leder i den offentlige sektor, og som savner en tilgængelig og forståelig håndbog, der kan hjælpe dig med at lede digitalisering.

I bogen kobler Per Eeg traditionel ledelseslitteratur med nyeste faglitteratur om digitalisering og eksemplificerer gavmildt fra sine egne erfaringer fra mere end 20 år som leder af digitalisering i det offentlige.

Mange ledere oplever en usikkerhed, når de skal bevæge sig ind i den digitale jungle. Årsagen er især manglende viden og et indforstået og vanskeligt fagsprog, som monopoliserer viden i it-afdelingen og hos leverandøren. Med bogen afmystificerer Per Eeg it-sproget og demokratiserer adgangen til ledelse af digitalisering. Det bliver dermed lettere for lederne at tænke digitalisering ind i kerneopgaven til glæde for borgere, virksomheder og medarbejdere.

Forudsætningen for at lykkes er, at lederne forstår egen rolle, tilegner sig et lidt rigere sprog om digitalisering og mestrer fire kompetencer: Nysgerrighed, Usikkerhedshåndtering, Eksekveringsevne og Tillid. Til sammen danner de fire kompetencer akronymet NUET, som er nemt at huske, forstå og benytte i en kompleks hverdag. I bogen tryktestes akronymets kompetencer på en snes topledere, der deler deres råd om, hvordan de lykkes med at lede digitalisering.

Om Per Eeg
Per Eeg (f. 1968) er uddannet cand.scient.pol. og har i mere end 20 år arbejdet med ledelse af digitalisering. Først som konsulent og leder i KL, siden som adm. direktør i konsulentvirksomhed Devoteam Management Consulting og nu som partner og områdedirektør i LEAD – enter next level.
Per interesserer sig særligt for, hvordan it og digitalisering kan være med til at udvikle velfærdsstaten i et samarbejde mellem civilsamfund, det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Og det samarbejde hviler på god ledelse.