facebook-pixel

Ledelse og medarbejdere

img

Ledelse og medarbejdere

Fakta om bogen

Titel: Ledelse og medarbejdere

Udgivelsesdato: 24-10-2023

Sider: 354

Genre: Skole- og lærebøger

Forlag: Samfundslitteratur

Forfatter: Jacob Alsted

ISBN: 9788759342954

Format: Hæftet

Ledelse og medarbejdere – samarbejdets psykologi giver læseren en indføring i organisationers uoverskuelige liv. På den ene side er glæden ved at skabe og samarbejde, stoltheden over gode resultater og udfordringen ved at nå nye mål helt afgørende drivkræfter, når mennesker arbejder. Men på den anden side er fænomener som magt og afmagt, konkurrence, ubehag, tvivl og såret selvrespekt lige så almindelige, når mennesker skal samordne aktiviteter og indordne sig under hinanden.

Forholdet mellem ledelse og medarbejdere er således et kompliceret forhold, der skal balancere mellem en række hensyn. Med udgangspunkt i psykodynamiske og systemiske perspektiver behandler forfatterne relationerne mellem ledelse og medarbejdere samt præsenterer begreber og metoder til at forstå og arbejde med dette forhold.
Bogens første del fokuserer på det enkelte menneske og præsenterer forskellige opfattelser af individuel motivation og psykologi. Anden del omhandler fællesskabet – gruppen – og diskuterer de vigtigste teorier om, hvordan grupper dannes og vedligeholdes. I tredje del diskuteres udvalgte syn på, hvad ledelse er, og hvorfor ledelse er så vigtig. Fjerde del ser nærmere på den enkelte leder. Forfatterne diskuterer desuden teorier om betydningen af lederens personlighed, og hvorvidt det at være leder kræver bestemte personlighedstræk.
I denne reviderede 4. udgave af bogen er der tilføjet et helt nyt kapitel om den virtuelle organisation og lavet væsentlige udvidelser af redegørelserne for selvet samt tilføjet en diskussion om ikke-hierarkiske organisationsformer. Derudover er der foretaget en række opdateringer og forenklinger af teksten.
Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for personaleledelse, erhvervspsykologi, organisationsteori og organisationsudvikling – hvad enten de studerer på de videregående uddannelser eller arbejder med det i praksis som ledere eller medarbejdere.