Lederguiden er en handlingsorienteret opslags- og inspirationsbog, der tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan og anbefalinger fra Ledelseskommissionen.   
Bogen bidrager med inspiration til en professionel og innovativ ledelsespraksis,  som sætter medarbejdernes faglige refleksion i forgrunden for ledelsesopgaven.   
Bogen består af tre dele: Første del beskriver det overordnede teoretiske og lovmæssige afsæt for bogens indhold. Andel del beskriver en række konkrete og testede ledelsesgreb, mens tredje og sidste del sætter fokus på opbygningen af en refleksionsunderstøttende mødestruktur.   
Bogen igennem inviteres du som leder til at reflektere, gennemføre øvelser og prøvehandlinger samt nedskrive nogle af dine overvejelser og ledelseserfaringer. Herigennem får du mulighed for at finde nye opmærksomheder i din ledelsespraksis og nye måder at guide medarbejdere og kolleger til at få øje på flere handlemuligheder i hverdagen.   
Bogen henvender sig til dagtilbudsledere, pædagogiske ledere, daglige ledere, souschefer, afdelingsledere, område- eller klyngeledere og pædagogiske konsulenter.  

Fakta om bogen
Titel: Lederguiden
Undertitel: Greb til etablering af en evalueringskultur
Forfatter: Kristina Avenstrup og Sine Hudecek
Serie: Læring i dagtilbud
Sider: 160
Omslag: Paperback
Forlag: Dafolo