facebook-pixel

Lige muligheder

img

Lige muligheder

Fakta om bogen

Titel: Lige muligheder

Undertitel: Om pædagogens arbejde med køn, seksualitet og mangfoldighed

Udgivelsesdato: 23-05-2024

Sider: 206

Genre: Pædagogik

Forlag: Akademisk Forlag

Forfatter: Margrethe Hjerrild

ISBN: 9788750058908

Format: Hæftet

Som pædagog har man en vigtig opgave i at rumme og respektere de børn, unge og voksne, man arbejder med. Uanset køn, kønsidentitet, seksuel orientering, funktionsnedsættelser, etnicitet, familieforhold, socioøkonomiske forhold, religiøsitet, kulturel baggrund mv. skal pædagogen arbejde aktivt for, at alle inkluderes i fællesskabet og sikres lige muligheder.

Det pædagogiske arbejde med køn, seksualitet og mangfoldighed kan imidlertid være forbundet med mange usikkerheder og dilemmaer. Denne bog præsenterer ny viden og forskning og ansporer til både refleksion og handling.

Bogen er skrevet til undervisning i køn, seksualitet og mangfoldighed på pædagoguddannelsen. Alle kapitlerne i denne 2. udgave er blevet bearbejdet og opdateret, og der er kommet flere nye kapitler til. Den nye udgave har desuden særligt fokus på, hvordan man kan arbejde normkritisk med køn, seksualitet og mangfoldighed.

Med bidrag af:

  • Anja Marschall
  • Anne Louise Stevnhøj
  • Camilla Zakalie Glæsner
  • Charlotte Englund
  • Christian Gerlach
  • Lasse Toft Clemmensen
  • Margrethe Hjerrild
  • Mimi Petersen
  • Mimi Strange
  • Sine Penthin Grumløse