Lille Vildmose er Danmarks største fredede landområde med gyngende højmose, fuglerige søer, sletter og dyrerige græsningsskove. Her lever Danmarks største bestand af vildsvin side om side med efterkommere af den oprindelige jyske stamme af krondyr. Her hersker mosens majestæt, elgen, over det lave land, hvor mosekonen har sit bryghus, og kongeørnen regerer i luftrummet. Europæiske bisoner græsser i naturskovene, der hører til de mest artsrige i dansk natur.
Efter årtier med dræning, tørvegravning og industriel produktion af spagnum er en storstilet genopretning af den tabte højmose i gang – til gavn for klima og biodiversitet. Vandet er tilbage. Vitaliteten og vildskaben er sat på fri fod.
I bogen fortæller Jan Skriver historien om Lille Vildmose i al dens herlighed – og om hvordan dansk natur igen kan blive vild.

Fakta om bogen
Titel: Lille Vildmose
Undertitel: Vildmosen der blev vildere
Forfatter: Jan Skriver
Sider: 544
Omslag: Indbundet
Forlag: Gads Forlag