facebook-pixel

Litterære undersøgelser

img-placeholder

Litterære undersøgelser

Fakta om bogen

Titel: Litterære undersøgelser

Undertitel: Introduktion til tekstlæsning

Udgivelsesdato: 25-01-2024

Sider: 160

Genre: Skole- og lærebøger

Forlag: Forlaget Systime

Forfatter: Jens Breindahl & Louise Debois Frejlev Nielsen

Oversat fra: dansk

Format(er)ISBN
Hæftet bog9788743325307

Hvordan underviser vi i litteratur? Når vi i danskundervisningen introducerer elever i 1. g eller 1. hf til analyse og fortolkning af skønlitterære tekster, står vi ofte i et dilemma mellem styring og selvstændiggørelse: For hvordan gør vi eleverne til engagerede og selvstændigt reflekterede fortolkere, samtidig med at vi gerne vil have dem til at anvende et bestemt analytisk begrebsapparat? Hvordan kan vi lære eleverne at gribe skønlitterær analyse an med en danskfaglig metode og samtidig gøre tekstlæsningen eksistentiel vedkommende? Nyere forskning i litteraturdidaktik peger på, at elever bliver bedre og mere selvstændige tekstlæsere ved at lade deres egne iagttagelser og oplevelser af teksten danne grundlag for en dybere undersøgelse, der bygger bro til et analytisk begrebsapparat. Med denne bog giver vi et bud på, hvordan en sådan undersøgelsesorienteret tilgang kan didaktiseres i et introduktionsforløb til analyse og fortolkning af noveller og lyrik. Bogen er bygget op, sådan at hvert kapitel rummer tre dele, der tilsammen er tiltænkt et eller to moduler – afhængig af modullængden:

  • En kort teoritekst med introduktion til et tekstanalytisk begreb.
  • En skønlitterær tekst (novelle eller lyrik).
  • Opgaver, der fører eleverne fra deres egne oplevelser af teksten til en mere analytisk begrundet fortolkning.
  • Opgaverne til teksterne er alle bygget op efter en struktur, der kendetegner den undersøgende litteraturdidaktik: Fra elevernes forforståelse, over deres umiddelbare oplevelse af teksten til en mere analytisk begrundet undersøgelse og afsluttende fortolkning. Opgaverne til de enkelte tekster veksler mellem forskellige arbejdsformer, men det er centralt for alle opgaver, at eleverne indgår i undersøgende og argumenterende dialoger med hinanden om de analytiske spor, de finder i den enkelte tekst, og at de gennem kreative skriveøvelser lærer at formulere sig præcist om teksternes centrale temaer og problemstillinger. Der er tænkt en progression ind i bogen, så den kan bruges til et samlet introduktionsforløb til analyse og fortolkning af noveller og lyrik, men læreren kan også tage enkeltelementer ud og nøjes med at bruge nogle af teksterne og opgaverne.