“Livsfilosofiske omrids” er en fremstilling af af den danske læge og moralfilosof Severin Christensens opfattelse af filosofi som “læren om livsværdier”. Det er en livsfilosofi, der først og fremmest sigter efter det karakterdannende aspekt. Bogen er opdelt i to dele, heraf første del behandler livsfilosofi ud fra individet som udgangspunkt, mens anden del behandler samme emne med universet som udgangspunkt. På trods af sit liberale livssyn rummer Christensens filosofiske opfattelse en tro på guddommelig eksistens, hvilket spiller en afgørende rolle for livsværdierne. Severin Christensen (1867-1933) var en dansk læge og moralfilosof. Han skrev en lang række artikler og bøger om sit liberale livssyn. Han forsvarede ihærdigt individets ret til personlig udvikling og var kraftigt imod sin samtids samfundsform, som han mente i alt for høj grad tolererede statens indblanding i private anliggender. Christensen fik en stor tilhængerskare blandt højskolefolk, som sammen med danske tilhængere af den amerikanske økonom Henry George dannede bevægelsen Danmarks Retsforbund. Forbundet blev i 1922 omdannet til et egentlig politisk parti, der ønskede at virkeliggøre “retsstaten” som den blev formuleret af Severin Christensen. Værkerne “Retsstaten. En Fremstilling af det offentlige Livs Etik” (1911), “Retsmoral i Privatliv og Statsstyre” (1916) og “Fra Magtstat til Retsstat” (1924) er blandt Christensens mest kendte moralfilosofiske udgivelser.

Fakta om bogen
Titel: Livsfilosofiske omrids
Forfatter: Severin Christensen
Originalsprog: nul
Sider: 183
Omslag: Hæftet
Forlag: Saga