facebook-pixel

Matematikvanskeligheder

img

Matematikvanskeligheder

Fakta om bogen

Titel: Matematikvanskeligheder

Undertitel: Tidlig intervention

Udgivelsesdato: 05-09-2023

Sider: 208

Genre: Naturvidenskab, matematik og IT

Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Forfatter: Lena Lindenskov, Peter Weng, & Heidie Clemens

Oversat fra: dansk

Format(er)ISBN
Hæftet bog9788777068355
Bog med spiralryg9788771853704

MATEMATIKVANSKELIGHEDER – TIDLIG INDSATS er en praktisk grundbog, som kan bruges i arbejdet med at kortlægge og styrke elevers matematiske begrebsudvikling inden for ti basale matematiske områder, der omfatter spørgsmål om tallenes navne, symboler og egenskaber; strategier og forståelser for de fire regnearter og deres sammenhænge; geometriske former og figurer; talmønstre og geometriske mønstre, del-helhed og måling.

Bogen er en del af serien Matematikvanskeligheder, der dækker grundlæggende matematik på alle alders- og klassetrin. Til serien hører også elevhæfterne Regnehuller, der ligesom Matematikvanskeligheder bygger på forfatternes begreb ’regnehuller’, som bl.a. drejer sig om at støtte elever i deres læring af matematik ud fra den tilgang, at alle elever kan opleve at møde vanskeligheder – at ’falde i et regnehul’.

Denne bog er 2. udgave af bogen, der første gang udkom under titlen Matematikvanskeligheder – tidlig intervention (2013). Til denne 2. reviderede udgave er der foretaget en gennemgående sproglig og grafisk revidering med henblik på at skabe bedst muligt overblik over bogens materialer, og bogen er blevet suppleret med flere nye kopisider og materialer, der kan udskrives fra bogens digitale site. Samtlige kapitler er revideret og opdateret på baggrund af erfaringer og tilbagemeldinger fra lærere, der har deltaget i kurser om matematikindsats og kompetenceudvikling, senest i Tidlig Indsats i Matematik i Aarhus Kommune (TIMA) med Heidie Clemens, projektleder, underviser og medforfatter på bogen.

Til hvert af bogens ti områder er der konkrete forslag til kortlægning og undervisning, som gør det muligt for lærere at tilpasse det matematiske stof til den enkelte elevs forudsætninger og behov, uanset hvor eleven er i sin udvikling af matematiske kundskaber og uanset elevens klassetrin. Derudover indeholder bogen en informationstest, der kan bruges til en indledende afdækning af elevens forudsætninger før en eventuel indsats.

Bogen giver svar på følgende spørgsmål:
– Hvilke faglige områder er vigtige i elevens matematiske udvikling?
– Hvilke informationer om elevens matematiske udvikling skal læreren søge at få kendskab til, og hvordan kan man skaffe sig disse informationer?
– Hvilke undervisningstiltag kan læreren iværksætte på denne baggrund?

Bogen henvender sig primært til matematiklærere og matematikvejledere, men også til PPR-medarbejdere, skoleledere, lærerstuderende og andre, som beskæftiger sig med læring, undervisning og vejledning i matematik i grundskolen.

Bogens forfattere har alle beskæftiget sig indgående med fagdidaktik og matematiklæring med fokus på børn, unge og voksne i vanskeligheder med at lære matematik.