’Flygtningestrømmenes’ bølger ruller for en stund sagtere, og i Vesteuropa vil den fastgroede skelnen mellem ’dem og os’ forhåbentlig blegne, sådan som det er sket før. I den sammenhæng er det lærerigt at se på århundrederne fra folkevandringstiden til kolonialismen, hvor vi var ’dem’, og de var ’os’. Men hvis man ud over at forstå, også søger en mening for de overlevende flygtninge og for de folk, der gerne eller modstræbende giver dem ly, så er nobelprisvinderen Patrick Whites roman Riders in the Chariot (1961) et godt sted at begynde. Her skildres den tyske jøde professor Mordecai Himmelfarbs livsløb fra mellemkrigstidens Tyskland til efterkrigstidens Australien, en ny gennemspilning af den gammeltestamentlige Jobs møde med Jahve i en hård prøvelse.

Fakta om bogen
Titel: Mellem dem og os
Undertitel: En historisk-etisk traktat
Forfatter: Sven-Aage Jørgensen
Originalsprog: nul
Sider: 114
Omslag: Paperback
Forlag: Saxo Publish