facebook-pixel

Mentalisering i dagtilbud

img

Mentalisering i dagtilbud

Fakta om bogen

Titel: Mentalisering i dagtilbud

Udgivelsesdato: 18-01-2024

Sider: 236

Genre: Krop, sind og sundhed

Forlag: Akademisk Forlag

Forfatter: Janne Østergaard Hagelquist, Sarah Long Jonsson, & Camilla Jensen Hamre

Oversat fra: dansk

Format(er)ISBN
Bog med spiralryg9788750064367

Mentalisering er en af de vigtigste evner, vi har i forhold til at indgå i relationer med andre mennesker, og er en essentiel del af børns følelsesmæssige og sociale udvikling. Men mentaliseringsevnen udvikles ikke af sig selv. At lære at mentalisere kræver, at man bliver mødt af voksne, der er mentaliserende.
Mentalisering i dagtilbud giver med konkrete eksempler fra dagligdagen indsigt i, hvordan børn kan udvikle sig og lære at mentalisere i samspil med voksne omkring dem, og hvordan mentalisering kan anvendes i mødet med forældre, kollegaer og hos den professionelle selv.
Bogen tilbyder mentaliseringsbaserede redskaber til at understøtte tryg tilknytning, udvikling og gode miljøer for børnene i dagtilbud. Den består af fire dele:

  • Grundlæggende mentaliseringsteori og de mest relevante mentaliseringsmodeller i dagtilbud.
  • STORM-modellen – en metode til at arbejde mentaliserende med børn i dagtilbud – samt konkrete redskaber til at understøtte det enkelte barns udvikling.
  • Mentaliserende forældresamarbejde.
  • En oversigt over børns udviklingsmæssige milepæle inden for domænerne selv, relationer, følelser, fysik, adfærd og kognition.
  • Bogen henvender sig til pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, PPR-medarbejdere, psykologer og alle andre, der er optaget af arbejdet med børn i dagtilbud. Bogens teori og modeller kan både anvendes inden for almen- og specialområdet.