Verden forandres, og vores gamle viden og forståelse giver ikke 
tilstrækkelige svar længere. I takt med at de bliver utilstrækkelige, 
fungerer vores gamle måder at reagere og agere på i stadig mindre grad. 
Sociale normer og opførsel, som plejede at gøre et godt indtryk, 
opfattes pludselig som krænkende, og en god uddannelse, der plejede at 
føre til et godt job, er forældet, stort set det øjeblik man står med 
eksamensbeviset i hånden. Vores kulturelle kompas kan ikke rumme og 
bedømme verden godt nok længere. For de situationer og udfordringer, vi 
står overfor, var ikke en del af vores virkelighed, da vi voksede op og 
lærte, hvordan verden hænger sammen.
Metamoderniteten giver os en ramme, hvori vi kan forstå os selv og vores 
samfund på en mere kompleks måde. Metamodernitet er en måde at styrke 
både lokal, national, kontinental og global kulturel arv for alle. 
Dermed er det også en mulighed for at afmontere noget af den frygt, som 
mange har, for at de kommer til at miste deres kultur og tryghed, når 
den globale økonomi, internettet og de eksponentielle teknologier 
disrupter vores nuværende samfundsmodel.

Fakta om bogen
Titel: Metamodernitet
Undertitel: Mening og håb i en kompleks verden
Forfatter: Lene Andersen
Originaltitel: Metamodernity
Originalsprog: eng
På dansk ved: Lene Andersen
Sider: 138
Omslag: Paperback
Forlag: Nordic Bildung