1939 udgav dr. phil. Arthur Christensen sit autoritative værk “Molboernes vise Gerninger”. Den foreliggende bog er en forkortet og redigeret udgave af dette værk med hovedvægten lagt på de omkring 94 oprindelige historier. Historierne er gengivet i deres helhed og i det sprog, hvori de er nedskrevet. De er forsynet med enkelte noter til forklaring af sjældent forekommende ord og udtryk. Bogens 15 illustrationer er fra Fausbølls 1862-udgave.

Fakta om bogen
Titel: Molboernes vise bedrifter
Forfatter: Arthur Christensen
Originalsprog: nul
Sider: 108
Omslag: Paperback
Forlag: Pipl Press