facebook-pixel

Morten Klint og dansk havekunst 1930-1980

img

Morten Klint og dansk havekunst 1930-1980

Fakta om bogen

Titel: Morten Klint og dansk havekunst 1930-1980

Udgivelsesdato: 30-03-2023

Sider: 152

Genre: Arkitektur og design

Forlag: Vandkunsten

Forfatter: Lone van Deurs

ISBN: 9788776956714

Format: Indbundet

En bog om havearkitekten Morten Klint kommer automatisk til at handle om have- og landskabsfagets udvikling fra 1930 til 1980, en periode, der i Danmark opfattes som fagets guldalder. Danskhavekunst stod i høj kurs i Europa, og landskabsgartneren blev undervejs til havearkitekten og siden til landskabsarkitekten. Selv startede Morten Klint som gartnerelev og stiftede bekendtskab med havearkitekturen da han i 1935 blev medhjælper hos dansk havekunsts store gamle mand, C.Th. Sørensen. Bogens forfatter, landskabsarkitekten Lone van Deurs, kom som ung til at arbejde sammen med Morten Klint, og hun beskriver i planer, tegninger og fotos en række af hans anlæg, skabt i periodenfra sidst i 1930’erne til hans død i 1978. Kun få af haverne eksistereruændret i dag. Størsteparten er hverdagsanlæg, udformet med tankepå, at børn og voksne skulle have skønne, livgivende udearealer at udfolde sig i. Morten Klint lavede villahaver, sommerhushaver,gårdrum til byens boligkarreer og friarealer omkring forstædernes store boligbebyggelser. Hans anlæg skulle kunne bruges og slides og skulle kunne ændres af de mennesker, der boede der. Mange af dem ville blive udviklet til noget andet, og det var fint med ham.Som landskabsarkitekt lagde han vægt på at etablere de bærende, robuste rammer.

”[Morten Klint] var en særegen begavelse og ikke så arkitektet som så mange arkitekter. De forstår sikkert, hvad jeg mener?”siger arkitekten Steen Eiler Rasmussen i bogens indledning.