Nøglen er et grundbogssystem til FVU-dansk, og dette hæfte er til trin 3. Udover opgavehæftet findes der et tilhørende teksthæfte med et nutidigt, varieret og inspirerende tekstudvalg, som tilsammen udgør temaerne Sundhed og trivsel, Store rejser og Her har jeg hjemme.

Opgaverne her i opgavehæftet har fokus på:
? at sikre læsesucces ved bl.a. at anvende før-, under- og efterlæsningsaktiviteter
? yderligere stilladsering i form af genreskema og modeltekster
? skriveprocesser, der retter sig imod den nye afsluttende trinprøve
? fremstilling af skriftlige tekster til brug i job og hverdag
? sproglig bevidsthed.

Hæftet indeholder også faglige artikler til at understøtte den brede vifte af opgaver, og hvert kapitel afsluttes med en refleksion over egen læring.

Fakta om bogen
Titel: Nøglen, opgavehæfte
Undertitel: til FVU-dansk, trin 3, opgavehæfte
Forfatter: Susanne Maarbjerg
Sider: 48
Omslag: Hæftet
Forlag: Praxis Forlag A/S