facebook-pixel

Odessasonetter eller Erotiske sonetter

img

Odessasonetter eller Erotiske sonetter

Fakta om bogen

Titel: Odessasonetter eller Erotiske sonetter

Udgivelsesdato: 02-11-2022

Sider: 76

Genre: Digte

Forlag: Forlaget Luskebakken

Forfatter: Adam Mickiewicz

Oversat fra: dansk

Format(er)ISBN
Paperback9788740945386

TEKSTEN PÅ OMSLAGETS BAGSIDEOdessasonetter blev skrevet af den polske nationaldigter Adam Mickiewicz (1798-1855) under hans forvisning til Rusland 1824-1829 og blev udgivet i Moskva 1826 som første del (uden titel) af samlingen Sonety Adama Mickiewicza (Sonetter af Adam Mickiewicz), hvis anden del udgjordes af ”Sonety krym-skie” (Krimsonetter, dansk udgave på nærværende forlag 2015). Alle disse sonetter vil efter planen snarest blive udgivet samlet på nærværende forlag. Mickiewicz var fra Litauen, som indtil 1795 var i union med Polen, men derefter sammen med det østlige Polen var annekteret af Rus-land. Mickiewicz blev forvist til Rusland for antirussisk virksomhed, men kunne færdes og virke ret frit i både selve Rusland og Ukraine. Sonetterne i nærværen-de samling blev først senere betegnet som ”Sonety odeskie” (Odessasonetter) eller ”Sonety erotyczne” (Erotiske sonetter). De er som Krimsonetterne af høj lyrisk kvalitet og må først og fremmest ses som en litterær leg (med mange variationer) i og med traditionen fra Francesco Petrarca (1304-1374). Der er en interessant udvikling gennem de 22 sonetter, hvoraf den sidste har fået den danske titel ”Undskyld”.Bent Christensen (f.