facebook-pixel

Offentlighedsloven

img

Offentlighedsloven

Fakta om bogen

Titel: Offentlighedsloven

Undertitel: Med kommentarer

Udgivelsesdato: 29-06-2020

Sider: 959

Genre: Politik, økonomi, erhverv og jura

Forlag: DJØF Forlag

Forfatter: Mohammed Ahsan

Oversat fra: dansk

Format(er)ISBN
Ebog (pdf)9788771984484
Hardback9788757444186
Hardback9788757452396

Offentlighedsloven med kommentarer foreligger nu i en helt ny og gennemrevideret 2. udgave. På grundlag af det store antal ombudsmandsudtalelser, der er afgivet siden loven trådte i kraft for mere end 6 år siden, er lovkommentaren gennemskrevet, revideret og væsentligt udbygget. Af særlig væsentlighed skal nævnes opdateringen af hovedreglen om aktindsigt (§ 7), bestemmelsen om uforholdsmæssigt ressourceforbrug og chikanøse aktindsigtsanmodninger (§ 9), om dataudtræk (§ 11), om meroffentlighed (§ 14), om lovgivningssager (§ 20), om interne dokumenter (§ 23), om ministerbetjeningsdokumenter (§ 24), om ekstrahering (§ 28), om statens sikkerhed eller rigets forsvar og rigets udenrigspolitiske interesser (§§ 31-32) og om undtagelse af visse oplysninger, behandling af anmodninger om aktindsigt og om gennemførelse af aktindsigt (§§ 33, 36 og 40). Desuden er kommentaren til bestemmelserne om folketingspolitikere (§ 27, nr. 2), brevveksling om retssager (§ 27, nr. 4), og drifts- eller forretningsforhold (§ 30, nr. 2) blevet revideret i lyset af de hundredevis af ombudsmandsudtalelser, der alle er analyseret og behandlet i denne nye, opdaterede udgave af en af vores mest centrale forvaltningsretlige love. Offentlighedsloven med kommentarer giver en pædagogisk og udførlig fremstilling af offentlighedslovens bestemmelser. Værket er forsynet med omfattende registre og er tænkt som opslagsværk og praktisk arbejdsredskab for myndigheder, borgere, medier og andre med interesse for offentlighedsloven.