Carl Stief skildrer Dostojevskijs dramatiske liv og giver en eksemplarisk klar og overskuelig gennemgang af de centrale værker i Dostojevskijs forfatterskab. På en-to timer vil man kunne få et glimrende indblik i og overblik over Dostojevskijs liv og forfatterskab.
Om at læse Dostojevskij udkom oprindeligt som et supplement til Einar Thomassens oversættelser i Dostojevskijs Samlede Værker, 1- 24 (1965).
Carl Stief (1914-1998) var professor i slavisk filologi ved Københavns Universitet fra 1954 til 1984. Han havde oprindeligt læst litteratur og hans primære interesse var den slaviske litteratur og de slaviske sprog, folklore og folkedigtning. Han skrev disputats om russiske historiske viser og udgav en del værker om russisk litteratur, bl.a. bogen Den russiske nihilisme fra 1969, som er en undersøgelse af forudsætningerne for Dostojevskijs roman De besatte. Han har herudover bidraget til en række litteraturhistoriske samleværker samt skrevet et stort antal oplysende tidsskrift- og dagbladsartikler.

Fakta om bogen
Titel: Om at læse Dostojevskij
Forfatter: Carl Stief
Originaltitel: Om at læse Dostojevskij
Sider: 62
Omslag: Hæftet
Omslagsillustrator: V.G. Perov
Forlag: Bechs Forlag