facebook-pixel

Om dannelse i skole og læreruddannelse

img

Om dannelse i skole og læreruddannelse

Fakta om bogen

Titel: Om dannelse i skole og læreruddannelse

Undertitel: En tværfaglig studiebog

Udgivelsesdato: 22-02-2024

Sider: 240

Genre: Skole- og lærebøger

Forlag: Akademisk Forlag

Forfatter: Ole Løw; Elsebeth Jensen

ISBN: 9788750064824

Format: Hæftet

Lærerstuderende skal arbejde med deres egen viden, kunnen og dannelse gennem hele deres studie.

Lærerstuderende skal arbejde med sig selv – med deres egen lærerfaglige identitet, med deres fagpersonlige dannelse. Det handler ikke blot om viden, men også om værdier og kunnen i praksis. Dannelse er ikke et selvstændigt fag i læreruddannelsen, men derimod et fænomen, der går på tværs af fag og alle dimensioner af lærerrollen.
Om dannelse fastholder flerstemmigheden i dannelsesbegrebet i forhold til lærerprofessionen. Gennem 12 kapitler præsentererforfatterne med hver deres teoretiske afsæt og gennem nogle aftidens mest centrale dannelsestænkere en række uomgængelige forestillinger om, hvordan lærere og skolen i praksis kan bidrage til elevers dannelse. Tilsammen udgør kapitlerne således et tværfagligt bagtæppe for undervisning og læring i såvel skole som læreruddannelse i det 21. århundrede.

Bogen henvender sig til lærerstuderende, lærere og skolepædagogerunder efteruddannelse samt alle, der i øvrigt interesserer sig for dannelse og uddannelse.

Elsebeth Jensen er cand.pæd. og ph.d. Hun har i mange år undervist på læreruddannelsen i Aarhus i almen didaktik og pædagogik samt på efter- og videreuddannelseskurser i bl.a. praktik og skole-hjem-samarbejde. Hun har siden 2007 været leder i læreruddannelsen og siden 2011 uddannelsesdekan for Læreruddannelsen og HF ved VIA University College. Hun var en del af den ministerielt nedsatte udviklingsgruppe, som i 2021 fremsatte et forslag til en revision af læreruddannelsen.

Ole Løw er uddannet lærer og autoriseretpsykolog med specialistuddannelsei pædagogisk psykologi og med kliniskefteruddannelse. Han har i mere end20 år undervist i især psykologi og linjefagetspecialpædagogik på læreruddannelseni Aarhus samt på de pædagogiske diplomuddannelseri psykologi og i vejledningsamt på kandidatuddannelsen i psykologi.
Han er i dag selvstændig forsker og forfatter.

Bogens øvrige bidragydere:
Jesper Aagaard
Pia Rose Böwadt
Svend Brinkmann
Stefan Ting Graf
Gitte Sommer Harrits
Lars Emmerik Damgaard Knudsen
Tone Kvernbekk
Jonas Andreasen Lysgaard
Jeppe Læssøe
Anne Marie Pahuus
Lise Sattrup
Jan Tønnesvang
Merete Wiberg