Denne tekst blev skrevet i Marseilles i foråret 1941, i en periode hvor ligheder mellem forskellige religiøse traditioner fyldte meget i Weils tænkning. Et udsnit af omslaget til hendes notesbog fra denne periode er gengivet på omslaget, og indeholder citater på både latin, oldgræsk og sanskrit. Det begreb om læsning som skitseres i nærværende tekst, og som både trækker på og overskrider fænomenologien, optræder i notesbøgerne i forbindelse med overvejelser om vidt forskellige religiøse traditioners fællestræk. I disse har det snarere karakter af et grundlæggende metodisk greb end en fuldt udviklet teori. I La pesanteur et la Grâce har Gustave Thibon samlet en række fragmenter fra notesbøgerne under overskriften »Læsninger«.

Fakta om bogen
Titel: Om læsning
Forfatter: Simone Weil
Originaltitel: Essai sur la notion de lecture
Originalsprog: fre
På dansk ved: Louise Bundgaard
Serie: Katalog
Sider: 20
Omslag: Hæftet
Forlag: Aleatorik