facebook-pixel

OMSORGSSVIGT OG OVERLEVELSE

img

OMSORGSSVIGT OG OVERLEVELSE

Fakta om bogen

Titel: OMSORGSSVIGT OG OVERLEVELSE

Udgivelsesdato: 22-02-2024

Sider: 292

Genre: Psykologi

Forlag: FORLAGET MGROSEN

Forfatter: Aksel M. Grosen

ISBN: 9788797520505

Format: Paperback

I en bog om omsorgssvigt anlægges et nyt
syn på vores komplekse sind. Dermed peges
der samtidig på nye veje ud af det ødelæggende
mørke, der kan opstå som følge af omsorgs-
svigt. Med eksempler fra skønlitteratur, filosofi
og et helt liv med undervisning og behandling
af patienter levendegøres de psykologiske
definitioner og værktøjer til glæde og lindring
for enhver, der har svigtet inde på livet.
Med 38 års arbejde som læge og 25 års erfaring
som psykiatrisk overlæge i Middelfart har
forfatteren Aksel M. Grosen selvsagt et fyldest
gørende overblik over faglitteraturens styrker
og ikke mindst svagheder. Det er netop, når
faglitteraturen kommer til kort, at forfatteren
formår at løfte blikket og behandle problemerne
i en levende kontekst fra patienter og litteratur.
”… når jeg ville beskrive følelserne i faglitterære
termer, forsvandt de ud af hænderne på mig som
våd, glat sæbe. Derfor har jeg gennem bogen
anvendt skønlitteratur, herunder bekendelses
litteratur, til at anskueliggøre livets smertefulde
sider og glædelige stunder. Der trækkes end
videre på filosoffer så som Søren Kierkegaards
og K.E. Løgstrups menneskekundskab, men
jeg tager også et nødvendigt opgør med dem
begge”.

Sindet er mangfoldigt og lader sig ikke afgrænse
af psykologi og psykiatri. Vi føler langt mere end
det, der lader sig beskrive af fagkundskabens
termer. Det er en af bogens mange pointer, og
de indsigtsfulde eksempler er ikke bare med
til at sætte ord og følelser på det usigelige; de
peger også på nye veje til forandring.
Bogen er skrevet i et sprog, der henvender sig
både behandlere og patienter.