facebook-pixel

Pædagogens relationskompetence

img

Pædagogens relationskompetence

Fakta om bogen

Titel: Pædagogens relationskompetence

Udgivelsesdato: 24-05-2022

Sider: 224

Genre: Skole- og lærebøger

Forlag: Akademisk Forlag

Forfatter: Louise Klinge & Tina Brandt

Format(er)ISBN
Hæftet bog9788750061960

Det er afgørende, at en relationskompetent praksis præger det pædagogiske personales samspil med hvert enkelt barn, børnegruppen som helhed og børnenes forældre, hvis daginstitutionen skal lykkes med den vigtigste opgave: at bidrage til, at alle børn har det godt og udvikler sig alsidigt.
Denne bog beskriver, hvordan relationskompetente handlinger ser ud i praksis, og hvad der skal til, for at man som pædagog kan udtrykke de handlinger så ofte som muligt. Bogen tager afsæt i Louise Klinges forskning og Tina Brandts mangeårige erfaring i daginstitutionsverdenen.
Med blik for professionens betydning og kompleksitet får læseren viden om og veje til at indgå i udviklingsstøttende samspil med børn og deres forældre.
Bogen henvender sig til studerende på pædagoguddannelsens grund-, efter- og videreuddannelse, pædagogisk fagprofessionelle, ledere og beslutningstagere på børne- og ungeområdet.