facebook-pixel

Praksisfaglighed i skolen

img

Praksisfaglighed i skolen

Fakta om bogen

Titel: Praksisfaglighed i skolen

Udgivelsesdato: 27-11-2023

Genre: Skole- og lærebøger

Forlag: Dafolo

Forfatter: Karen Seierøe Barfod, Lene Storgaard Brok, Anders Stig Christensen, Line Møller Daugaard, Mikkel Hjorth, Claus Holm, Julie Borup Jensen, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Lise Tingleff Nielsen, Lars Qvortrup, Andreas Rasch-Christensen (red.), Lise Sattrup, Martin Krabbe Sillasen, Micki Sonne Kaa Sunesen, Lene Tanggaard, Karen Wistoft og Winnie Østergaard

ISBN: 9788772343013

Format: Paperback

Praksisfaglighed i skolen
Hvad er praksisfaglighed, og hvordan kan du som underviser integrere praksisfaglighed i din undervisning?
Praksisfaglighed kan ikke indrammes som et præcist didaktisk begreb, men forsøger at etablere en bedre balance mellem fagenes kundskaber og det levede liv. Fagligheden skal støtte, udfordre og motivere alle elever gennem en bedre balance mellem skolens boglige, praktiske og kreative indhold, hvilket vil sige en mere praktisk og konkret – og mindre stillesiddende undervisning.
Igennem alle antologiens kapitler får du som læser kendskab til inspirerende tilgange og konkrete metoder til at integrere praksisnære elementer med fokus på æstetiske, kropslige og praksis-musiske læreprocesser i undervisningen. Bogen kan dermed også fungere som inspirationsguide til at implementere praksisfaglighed i fagene.
Samtidig adresserer bogen også, hvorfor praksisfaglighed kommer til udtryk i politiske ambitioner, og den argumenterer overbevisende for praksisfaglighedens afgørende rolle i at fremme et dannelsesideal, der vil styrke fremtidige generationers deltagelsesmuligheder i samfundet.