Moderne velfærd skal skabe kapabilitet i stedet for at administrere menneskelig afhængighed.

Velfærdsstaten var revolutionerende: Den løftede tusinder ud af fattigdom, gav anstændige hjem, god uddannelse og sikkerhed. Men i dag er den blevet til et omfattende og dyrt system til administration af behov og risici. I dag står vi over for nye udfordringer. Global opvarmning, massemigration, demografiske forandringer, kroniske sygdomsepidemier, bekymringer for sikkerheden og voksende ulighed er problemer, som hører vor tid til, og de eksisterende systemer kan ikke håndtere og da slet ikke løse dem. Også vores ressourcer har ændret sig.

Den internationalt anerkendte sociale iværksætter Hilary Cottam beskriver den radikale overgang, der må til, for at vi kan komme ud over det 20. århundredes besættelse af kontrol og administration. I stedet skal fokus rettes mod at støtte den enkelte, familierne og lokalsamfundene i at udvikle deres egne kapabiliteter: lære, arbejde, leve sundt og tage kontakt med hinanden. Moderne velfærd skal kultivere sådanne kapabiliteter.

Bogen giver konkrete bud på, hvordan vi kan redesigne velfærdsstaten til dette århundrede, ved at beskrive fem ‘eksperimenter’, der viser os nye måder at organisere os på i forhold til familieliv, opvækst, arbejdsliv, sundhed og alderdom. Kernen i denne måde at arbejde på er menneskelige forbindelser. Radikal hjælp beskriver principperne bag tilgangen, designprocessen, som gør arbejdet muligt, og udfordringerne ved overgangen.

Radikal hjælp skaber en ny vision og en radikalt anderledes tilgang til, hvordan vi kan tage vare på hinanden fra vugge til grav.

Fakta om bogen
Titel: Radikal hjælp
Undertitel: Hvordan vi genopbygger indbyrdes relationer og revolutionerer velfærdsstaten
Forfatter: Hilary Cottam
Originaltitel: Radical Help. How we can remake the relationships between us and revolutionise the welfare state
Originalsprog: eng
På dansk ved: Ole Lindegård Henriksen
Illustrator: Charlotte Trounce
Sider: 334
Omslag: Paperback
Omslagsgrafiker: Louises Design
Forlag: Forlaget Mindspace