facebook-pixel

Recovery-orienteret rehabilitering

img

Recovery-orienteret rehabilitering

Fakta om bogen

Titel: Recovery-orienteret rehabilitering

Undertitel: Re-orientering for mental sundhed

Udgivelsesdato: 15-10-2021

Sider: 264

Genre: Faglitteratur

Forlag: Gyldendal

Forfatter: Finn Blickfeldt Juliussen

Format(er)ISBN
Hæftet bog9788762819863

Denne fagbog formidler ny viden under termen ’recovery-orienteret rehabilitering’ (re-orientering). I re-orientering tildeles mennesket med funktionsnedsættelse rollen som aktør og partner. Aktøren inddrager sit netværk og skiftende fagprofessionelle, efterhånden som aktørens rehabilitering skrider frem.I re-orientering tager indsatser afsæt i aktørens drømme, ønsker og håb, hvilket motiverer til medejerskab, engagement og øget målopfyldelse. Bogen præsenterer til dette formål 70 re-orienterende metoder, redskaber og tilgange.Forfatteren inviterer til debat om re-orientering af praksis. Blandt andet argumenteres for forebyggelses- og investeringspotentialet i lettilgængelige udviklingsforløb for alle med funktionsnedsættelse. Udover den terapi eller behandling, som allerede finder sted, kan der med fordel tilbydes læring og peer-følgeskab i lokalsamfundet omkring et sundhedsfremmende deltagelsesperspektiv.Bogens primære målgruppe er fagprofessionelle, sagsbehandlere og ledere på tværs af socialområdet og sundhedsområdet. Bogens sekundære målgruppe er studerende, som uddanner sig til arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelse.