Regn med Fessor er et nyt supplerende læremiddel til matematik.

Hæftets opbygning lægger op til, at du og dine elever på en let og overskuelig måde kan arbejde med alle fagets færdigheds- og vidensområder. Indholdsfortegnelsen giver et hurtigt overblik over hæftets indhold, og Regn med Fessor sikrer, at dine elever oplever en jævn progression og en høj grad af variation i deres selvstændige arbejde med matematik.

Regn med Fessor er selvinstruerende, og dine elever kommer let i gang med deres opgaver. Til alle emner er der videoer, som er understøttende ift. elevens arbejde og tænkning, og som minder eleven om vigtige begreber og nyttige regnestrategier. Se efter fessorfiguren med qr-kode i starten af hvert emne, og scan koden for at se videoen.

Har skolen abonnement på MatematikFessor.dk, vil Regn med Fessor løbende hjælpe dine elever til at bevæge sig mellem hæftet og MatematikFessor.dk, så de to materialer og arbejdsformer supplerer hinanden bedst muligt. Også her gør fessorfiguren med qr-kode det nemt for eleven at gå fra hæftet til relevante opgaver i MatematikFessor.dk. Den tætte integration mellem hæftet og MatematikFessor.dk giver dig stor fleksibilitet, øget mulighed for differentiering og et uudtømmeligt skatkammer af matematiktræning til alle dine elever.

Du kan anvende Regn med Fessor på en række forskellige måder i din undervisning. Dine elever kan fx arbejde sig igennem hæftet fra a-z i klassen og som hjemmearbejde. På den måde sikrer du, at de kommer omkring alle fagets færdigheds- og vidensmål. Du kan også vælge at arbejde med specifikke dele af hæftet i forlængelse af din øvrige undervisning. Det vil være relevant, hvis dine elever har brug for øget træning af et område, fx inden I bevæger jer videre til et nyt emne.

Endelig giver Regn med Fessor og koblingen til MatematikFessor.dk dig mulighed for at differentiere, så alle elever oplever, at de bliver udfordret på netop deres niveau.

Fakta om bogen
Titel: Regn med Fessor 2
Forfatter: Heidi Thrane;Maria Vasquez Svanström;Karen Boe Hau
Serie: Regn med Fessor
Sider: 72
Omslag: Ukendt
Forlag: Edulab Aps