facebook-pixel

Retorik

img

Retorik

Fakta om bogen

Titel: Retorik

Undertitel: Teori og praksis

Udgivelsesdato: 04-09-2023

Sider: 296

Genre: Skole- og lærebøger

Forlag: Samfundslitteratur

Forfatter: Charlotte Jørgensen (red.) og Lisa Villadsen (red.)

ISBN: 9788759341162

Format: Hæftet

Retorik var oprindelig læren om talekunst. I dag er retorik et moderne kommunikationsfag der beskæftiger sig med mundtlige, skriftlige og multimodale tekster. Med fokus på både overtalelsesvirkning og etisk forsvarlighed er retorik kort sagt læren om god kommunikation.

I RETORIK. TEORI OG PRAKSIS præsenterer retorikforskere fra Københavns Universitet fagets centrale områder og de vigtigste teoretiske og analytiske begreber. Indføringen dækker bl.a. argumentation, genre, stil og retorisk kritik. Hertil kommer kapitler om retorikkens historie og dens praktiske aspekter – mundtlig fremførelse, kropssprog og udarbejdelsen af mundtlige og skriftlige tekster. I denne udgave er tilføjet et kapitel om visuel retorik.
RETORIK. TEORI OG PRAKSIS er en grundbog til undervisning i retorik på videregående uddannelser, men henvender sig også til andre interesserede. Den giver et samlet overblik over faget og en indføring i dets terminologi. Omfattende litteraturhenvisninger gør desuden bogen nyttig for læsere der vil fordybe sig yderligere i retorik.