Gennem ”fantasirejser”, der tager afsæt i bibelske fortællinger fra Det Nye Testamente, får børnene lov til at tage del i det budskab, kristendommen forkynder. Samtidig lærer og indøver de nogle af de praksisser, som er en del af det at leve med en kristen tro og i et kristent fællesskab. Ro og rejs lægger vægt på samtale og oplevelse, men børnene vil samtidig blive præsenteret for centrale begreber og temaer i den kristne tro. 
Materialet knytter an til børnebibelen Bibelhistorier af Ida Jessen og Hanne Bartholin, Bibelselskabets Forlag 2016.

Fakta om bogen
Titel: Ro og rejs
Undertitel: et undervisningsmateriale om Bibelhistorier til minikonfirmander
Forfatter: Marie J. Damm
Sider: 50
Omslag: Spiralryg
Forlag: bibelselskabet