facebook-pixel

Rystende overgang & nøgen fortabelse

img

Rystende overgang & nøgen fortabelse

Fakta om bogen

Titel: Rystende overgang & nøgen fortabelse

Udgivelsesdato: 07-06-2024

Sider: 170

Genre: Digte

Forlag: Det Poetiske Bureaus Forlag

Forfatter: René Char

Oversat af: Thorvald Berthelsen

Oversat fra: Fransk

Serie: Bureauets Lommebibliotek

ISBN: 9788794334716

Format: Paperback

På nær to bittesmå bind fra 1959 og 2005 har man hidtil intet kunne læse af én af det 20. århundredes betydeligste digtere, franske René Char (1907-1988), der oversat af store digtere som Samuel Beckett, Paul Auster og Paul Celan og var stærkt på tale til Nobelprisen.

Det bliver der lavet om på med RYSTENDE OVERGANG & NØGEN FORTABELSE som præsenterer digte og aforismer fra hele 11 af René Chars bøger, udgivet over 5 årtier, på dansk ved Thorvald Berthelsen og med støtte fra Statens Kunstfond.

Char tilhørte en tid surrealismens inderkreds, men distancerede sig efterhånden og vendte sig i en mere eksistentiel retning. Under 2. verdenskrig var han som kommandør Alexandre leder af den provencalske modstandsbevægelses nedkastningsmodtagelse, og siden, i 60’erne og 70’erne, engagerede han sig også i freds- og miljøaktivisme. Ikke så meget ud fra et politisk som et eksistentielt, etisk standpunkt. For Char er det nærværende øjebliks involvering af os i alting den frihed og mening med tilblivelsen og –værelsen, som besejrer tomheden og mørket:
“Stormende frihed svøbt i lynet, fremfor tomrummets overmagt, i menneskers små hænder.” (Meteoren den 13. august)
Eller som han skrev i indledningen til Hypnos’ dagbogsblade fra besættelsestiden:

“Disse notater markerer modstanden fra en humanisme, der er bevidst om sine pligter, diskret omkring sine dyder, som ønsker at reservere det utilgængelige friland til sine soles fantasi, og afgjort at betale prisen for det.”