Der er skrevet en del om middelalderens borge i Danmark, men selve livet på borgene og deres mange funktioner er et forsømt forskningsområde. Det søger denne bog at belyse ud fra analyser af både historiske og arkæologiske kilder. Her behandles borgenes indretning og brug samt mandskabets mange arbejdsområder. Et strengt hierarki herskede blandt de ansatte lige fra hoffolkene til borgens tjenere og håndværkere, der alle var underlagt en særlig strafferet.Bogen præsenterer udvalgte eksempler på borge fra perioden ca. 1350-1550, hvor det bevarede kildemateriale gør det muligt at belyse emnet fra forskellige vinkler.

Fakta om bogen
Titel: Senmiddelalderens borge i Danmark
Undertitel: Livet på borgene og deres brug og indretning
Forfatter: Vivian Etting
Serie: University of Southern Denmark studies in history
Sider: 180
Omslag: Indbundet
Forlag: Nationalmuseet